Functional Medicine als sleutel tot een goede gezondheid

De geneeskunde en gezondheidszorg zijn brede domeinen waarin duizenden verschillende methoden en technieken worden toegepast. Er is dus bijzonder veel keuze in artsen, gezondheidsprofessionals en (para)medici. Wat is de reden dat er dan juist zoveel aandacht is voor Functional Medicine? En net zo belangrijk, wat is de essentie van Functional Medicine eigenlijk?

DNA Care biedt zorg op basis van Functional Medicine. Wij vertellen u graag meer over hoe uw gezondheid mogelijk kan profiteren van de wetenschappelijke kennis en de inzichten van Functional Medicine. Functional Medicine is nadrukkelijk niet een methode tegen (lees: onderdrukking van) klachten of symptomen. Functional Medicine is wel zorg die diepgaand kijkt naar de onderliggende oorzaken van ziekte en disbalans in het lichaam en hoe we het lichaam de kans kunnen geven weer in optimale gezondheid te geraken.

Functional Medicine: zorg die terug gaat naar de bron

Functional Medicine is dus zorg die terug gaat naar de bron, terug naar de oorsprong van disbalans en gezondheidsproblemen. Dat betekent dat er bij Functional Medicine geen middelen worden voorgeschreven die enkel klachten onderdrukken, maar dat een natuurlijke en integrale aanpak om evenwichten te herstellen centraal staat.

Functional Medicine kijkt naar samenhang en naar oorzaak en gevolg

Functional Medicine beschouwt het lichaam als een eenheid; het functioneren van organen en systemen is nauw met elkaar verbonden. Dysfunctie op het ene niveau, kan leiden tot een scala aan symptomen op een andere plaats in het lichaam. Symptomen zoals verschijningsvormen van pijn, klachten of ongemak worden dan ook als belangrijke signalen beschouwd van een onderliggende dysfunctie. Het simpelweg onderdrukken van de symptomen middels bijvoorbeeld een pijnstiller of slaappil, zonder eerst te kijken wat ten grondslag ligt aan de klachten, is net alsof je een knipperend alarmlampje uit je auto draait, zodat het je niet langer stoort, in plaats dat je kijkt naar wat het aangeeft en het probleem oplost.

De werking van Functional Medicine ligt daarom juist in de aanpak van de bron van de klachten. Door te zorgen voor een goed en stevig fundament, kan het lichaam zelf haar helende werking uitvoeren. Dit gezonde fundament wordt binnen Functional Medicine gelegd door het lichaam de kans te geven zich optimaal te ontplooien en te ontwikkelen. Dit kan enerzijds door het lichaam in de optimale omstandigheden te brengen, anderzijds kan dit door negatieve en verstorende invloeden weg te nemen. Dit doen we zelfs tot op het niveau van uw DNA.

Om dit goed te kunnen doen, is het van eminent belang om het lichaam te zien als het complexe geheel dat zij is. Dat betekent niet alleen kijken naar de biologie maar bijvoorbeeld ook naar intoxicaties, omstandigheden, leefstijl en (epi)genetica.

Functional Medicine kijkt daarom altijd naar de individuele mens als geheel.

functional-medicine

Het menselijk lichaam als een complexe samenhang van systemen

Ons lichaam bestaat uit allerlei systemen die met elkaar samenwerken. Veel lichaamsdelen hebben hiernaast ook nog eens meerdere functies. Ons bloed bijvoorbeeld, zorgt niet alleen voor de aanvoer van zuurstof en de afvoer van afvalstoffen, maar ook voor communicatie tussen organen en temperatuurregulatie.

Door de vele systemen en functies, is het van belang om niet alleen te kijken naar organen of hormoonspiegels (hoeveelheid van een hormoon in het bloed), maar ook naar de interactie tussen al deze onderdelen. Een verstoring in het ene onderdeel, kan klachten in het andere onderdeel veroorzaken.

De samenhang tussen klacht en oorzaak

De samenhang van systemen en overlap in functie, zorgt namelijk soms ook voor een vertekend beeld bij klachten. Het kan zo zijn dat eenzelfde oorzaak in verschillende individuen, verschillende gevolgen kan hebben. Denk bijvoorbeeld eens aan slaapgebrek of stress. Bij de één kan dit zorgen voor vermagering. Bij iemand anders kunnen hormoonschommelingen door stress juist voor gewichtstoename zorgen.

Naast dat verschillende oorzaken dezelfde klacht kunnen geven, is het ook mogelijk dat eenzelfde oorzaak, andere gevolgen geeft. U kunt bijvoorbeeld pijn in uw voet hebben door een ingegroeide teennagel. U kunt echter ook pijn hebben, door te kleine schoenen. Beide oorzaken geven dezelfde pijn, de oplossing is echter totaal verschillend. Beide voorbeelden geven aan; afgaan op alleen de oorzaak of afgaan op alleen het gevolg, kan zorgen voor een vertekend beeld. Daarom kijkt Functional Medicine altijd naar het geheel. Welke systemen zijn betrokken en op welke wijze kunnen deze verstoord zijn en het beste weer in balans gebracht worden?

Functional Medicine als antwoord op een gefragmenteerd beeld

Veel dogma’s binnen de zorg, zorgen ervoor dat er wordt ingezoomd op onderdelen van het lichaam. Niet voor niets specialiseren de meeste gezondheidsbevorderaars zich in een bepaald orgaan of in een systeem. Denk aan een cardioloog of een chiropractor die respectievelijk het hart en de wervelkolom als focus hebben.

Waar deze zorg zeker hoogwaardig kan zijn en mensen echt vooruit kan helpen, is in sommige gevallen een frisse, overkoepelende blik nodig. Deze frisse blik is waar Functional Medicine voor staat. Graag houden wij bij onze zorg wel contact met eventuele andere behandelaars of verwijzers voor het over en weer delen van informatie of inzichten.

Bij onze zorg zijn wij voortdurend aan het inzoomen en uitzoomen

Het uitzoomen geeft ons informatie over het geheel en de samenhang van het lichaam. Om van daaruit weer in te zoomen naar gekwetste organen of verstoorde systemen om echt op details in te kunnen gaan. Vaak zetten wij aanvullend onderzoek in naar intoxicaties, hormoonspiegels, voedingsdeficiënties of ontstekingen.

Wij komen graag met u in contact om te onderzoeken of u gebaat bent bij een frisse blik op de gehele samenhang van al uw systemen binnen het lichaam.Bent u geïnteresseerd geraakt?

Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Maak een afspraak Stel een vraag