Het belang van de juiste zorg voor het MTHFR-gen voor een goede gezondheid

Herhaalde miskramen, problemen in de foliumzuur cyclus en vele chronische aandoeningen. Het is een heftige lijst met problemen die worden geassocieerd met een verstoorde werking van het MTHFR-enzym. Een mutatie (beschadiging) in het gen dat codeert voor het MTHFR-enzym, wordt verantwoordelijk gehouden voor een verstoord proces van methylatie. Even ter herinnering: een gen is een stukje code in het DNA dat een beschrijving bevat voor een eiwit, molecuul of enzym. In het geval van MTHFR, beschrijft het MTHFR-gen hoe het MTHFR-enzym moet worden gemaakt door ons lichaam. Een foutje in het gen, zorgt ook vaak voor een foutje in het enzym.

Je genen bepalen je lot niet

We hebben u ook al eerder verteld dat epigenetica en methylatie extreem belangrijk zijn voor ons lichaam. Door methylatie bijvoorbeeld, kan hetzelfde stukje genetische code in twee personen voor een compleet ander effect zorgen.

Een mooi voorbeeld is een onderzoek waarbij twee muizen die genetisch identiek aan elkaar waren en dezelfde aanleg voor obesitas, hart- en vaatziekten en kanker hadden, er toch allebei totaal verschillende uitzagen. De ene muis was slank en gezond, terwijl de andere ernstig overgewicht had en kwetsbaar voor ziekten was. Hoewel beide muizen dus hetzelfde genetisch potentieel hadden, legde de onderzoeker uit dat de moederdieren van de muizen toen ze nog in de baarmoeder zaten in twee groepen onderverdeeld waren. De ene groep had voeding gekregen met extra methyldonoren (bouwstoffen die het methylatieproces ondersteunen) en de controlegroep had dit niet extra toegevoegd gekregen. Het resultaat was dat het nageslacht van de muizen die extra methyldonoren hadden gekregen, slank en gezond was. Dit in tegenstelling van de muizen die geboren werden uit de moeders die in de controlegroep zaten.

Dit toont aan dat het geheim ligt in een goede methylatie. Methylatie is een biochemisch omzettingsproces dat miljarden keren per dag plaats vindt. Door het methyleren van bepaalde genen, kunt u de genetische aanleg voor obesitas en het krijgen van bepaalde ziekte uitschakelen. Dit proces van het aan- en uitzetten van genen wordt epigenetica genoemd.

Het MTHFR (MethyleenTetraHydroFolaatReductase) enzym is bijzonder belangrijk in dit proces van methylatie. Voordat we u vertellen over dit belangrijke gen en het bijbehorende enzym, leggen we nog even heel beknopt het proces van methylatie uit aan de hand van een voorbeeld.

Bij methylatie worden heel selectief bepaalde stukjes van een gen niet afgelezen. U kunt dit ongeveer zien alsof bij een recept, sommige ingrediënten wel en andere ingrediënten niet worden gebruikt. Door bijv. kipfilet te vervangen door sojablokjes, wordt het gerecht vegetarisch terwijl bijna alle ingrediënten hetzelfde blijven.

Op deze manier kan methylatie dus voor een compleet ander effect zorgen bij het aflezen van onze genen en daarmee het verschil maken tussen ziekte of gezondheid. Het is dus niet overdreven om te zeggen dat door methylatie uw gezondheid sterk kan verbeteren of verslechteren! Onderaan dit artikel vertellen wij u hoe wij u hierbij kunnen helpen.

Bijna 1 op de 2 personen heeft een mutatie van het MTHFR-gen

Doordat het enzym (en dus het betrokken gen) MTHFR zoveel invloed heeft, op het aflezen van ons DNA kan een verstoring in dit enzym grote gevolgen hebben. Helaas blijkt dat bijna 1 op de 2 personen een mutatie heeft in het MTHFR gen. De gevolgen van deze mutaties zijn heel erg divers. Wat sowieso duidelijk is, is dat er bij heel veel mensen, processen worden ontregeld door deze mutaties.

De functie en werking van het MTHFR-enzym

Het MTHFR-enzym is verantwoordelijk voor de omzetting van inactief foliumzuur in de actieve variant. Dit is nodig, want wanneer het lichaam foliumzuur opneemt, is dit foliumzuur niet direct actief. Het foliumzuur moet worden “geactiveerd” voordat het door ons lichaam kan worden gebruikt. Het foliumzuur moet dus als het ware worden aangezet, voordat het gebruikt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een afstandsbediening waar nog batterijen in gedaan moeten worden, voordat deze kan worden gebruikt of nog eenvoudiger: om TV te kunnen kijken, moet je hem wel eerst aanzetten.

Het MTHFR-enzym is dus verantwoordelijk voor dit activeren. Naast foliumzuur (ook wel vitamine B-11) is MTHFR ook nog eens betrokken bij vitamine B-12. Nog een heel belangrijke vitamine die moet worden geactiveerd door het MTHFR-enzym! Een tekort aan vitamine B-12 kan leiden tot een breed scala aan klachten, waaronder neurologische klachten en vermoeidheid. Na de activatie kan foliumzuur bijvoorbeeld worden gebruikt om nieuwe cellen aan te maken en om stukken DNA te methyleren (wel/niet aflezen). Omdat bijna de helft van de Nederlanders een mutatie heeft van het MTHFR-gen, hebben heel veel mensen problemen om het methylatieproces optimaal te laten verlopen.

Het MTHFR-gen kan men beschouwen als de meester in de methylatiecyclus, omdat dit gen de methylatie in gang zet. Wanneer dit gen niet goed zijn werk kan doen, raakt de hele methylatiecyclus verstoord. Dit beïnvloedt onder andere de volgende processen:

• Energieproductie
• Genexpressie
• Hersenchemie
• Herstelvermogen van cellen
• Immuunrespons
• Ontgiftingsvermogen van het lichaam
• Ontstekingen
• Productie van antioxidanten

Gevolgen

Directe gevolgen kunnen dan zijn:

• Angstgevoelens
• Brainfog
• Continu gevoel van alertheid
• Depressie
• Gevoeligheid voor chemische stoffen
• Hartproblematiek (via homocysteïne stijging)
• Herhaalde miskramen
• Menstruatieklachten
• Prikkelbaarheid
• Psychische klachten
• Verstoorde dopamine concentratie in het brein
• Verstoorde immuunregulatie (meer vatbaar voor ziektes en auto-immuunreacties)
• Verstoorde oestrogeen concentratie in het bloed
• Verstoring van cortisol concentraties (het stresshormoon)

Dankzij diepgaand wetenschappelijk onderzoek de afgelopen jaren hebben onderzoekers een lange lijst van aandoeningen in verband kunnen brengen met MTHFR-SNP’s (ongunstige variaties van dit gen die kunnen leiden tot methylatieproblemen):

Algemene aandoeningen
• De ziekte van Alzheimer
• Astma
• Atherosclerose
• Autisme
• Beroerte
• Bipolaire stoornis
• Blaaskanker
• Bloedstolsels
• Borstkanker
• Gevoeligheid voor chemische stoffen
• Het chronisch vermoeidheidssyndroom
• Het syndroom van Down
• Epilepsie
• Fibromyalgie
• Glaucoom
• Hartinfarct
• Hartruis
• Hoge bloeddruk
• Hypothyreoïdie
• Leukemie
• Longembolie
• Maagkanker
• Methotrexaatvergiftiging
• Migraine
• Multiple sclerose
• Onverklaarbare neurologische aandoeningen
• Onvruchtbaarheid bij mannen
• De ziekte van Parkinson
• Prikkelbare darmsyndroom
• Schildklierkanker
• Schizofrenie
• Slokdarmkanker
• Vasculaire dementie

Zwangerschapscomplicaties en aan de geboorte gerelateerde complicaties
• Cervicale dysplasie
• Miskramen
• Placentale abruptie
• Postpartum depressie
• Pre-eclampsie

Geboorteafwijkingen
• Aangeboren hartafwijkingen
• Anencefalie (ernstige aanlegstoornis van de hersenen)
• Hypospadie (afwijking aan het mannelijke geslachtsorgaan)
• Gespleten gehemelte
• Spina bifida (een open rug)
• Te korte tongriem

MTHFR-gen

Er lopen dus heel veel mensen rond met klachten die in meerdere of mindere maten deels veroorzaakt kunnen zijn door een gebrekkige omzetting van foliumzuur en vitamine B-12.

Wij helpen u graag verder

Omdat er zoveel klachten kunnen worden geassocieerd met het MTHFR-gen (en MTHFR-enzym) bieden wij DNA-onderzoek aan om vast te kunnen stellen of ook u misschien een mutatie hebt in het MTHFR-gen. De volgende stap is dan natuurlijk om specifieke voeding- en lifestyleadviezen op te volgen om de methylatie beter te reguleren. Wij helpen cliënten op dagelijkse basis middels persoonlijke protocollen, heldere richtlijnen en aanbevelingen om weer in balans te komen en hun vitaliteit te herwinnen.

De adviezen kunnen echter sterk per persoon verschillen, aangezien we ook kijken naar het samenspel met andere genen, (eventuele) bestaande gezondheidsklachten en uw ziektegeschiedenis. Daarom werken we bij DNA Care altijd met een persoonlijk voedingsplan en adviezen die volledig zijn afgestemd op resultaten verkregen uit geavanceerd DNA- en bloedonderzoek en een uitgebreide intake.

Zoals al eerder gezegd ligt uw genetische lot niet vast. Het kan worden aangepast, herschreven en veranderd. Daarvoor zijn echter inzicht, kennis en heldere oplossingen nodig. In een volgend artikel zullen we dan ook dieper ingaan op belangrijke factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van bovengenoemde ziekten en aandoeningen, doordat ze een negatief effect hebben op de werking van het MTHFR-gen. Maar ook zullen we uitvoerig oplossingen bespreken wat betreft uw eetpatroon en leefwijze, die het gedrag van uw genen in positieve wijze kunnen beïnvloeden. Denk maar eens terug aan het voorbeeld van het onderzoek met de muizen. Een andere genexpressie en betere methylatie kunnen het verschil maken tussen ziekte en gezondheid.

Testen op MTHFR-afwijkingen

DNA Care zet veelvuldig een specifieke DNA-analyse in voor het vaststellen van mutaties in het MTHFR-gen. Door dit DNA-onderzoek krijgen wij een indruk van de werking van het MTHFR-enzym in uw lichaam. Dit levert dus ook belangrijke aanwijzing op over het proces van methylatie in uw lichaam.

Wij nemen hierbij middels speeksel DNA af om te testen op specifieke mutaties in het MTHFR-gen. De mutaties worden SNP’s genoemd en kunnen in meerdere of mindere mate de werking van het MTHFR-gen verstoren. Middels aanvullend bloedonderzoek kunnen wij tevens in kaart brengen of het methylatieproces in uw lichaam ontregeld is en of dit een mogelijke oorzaak kan zijn van bepaalde lichamelijke of psychische problemen.

Wanneer wij aanwijzingen hebben voor een verstoorde methylatie, dan is de volgende stap vanzelfsprekend om dit proces weer te stimuleren en uw herstel en gezondheid op deze manier te ondersteunen.

Hulp bij problemen gerelateerd aan MTHFR

U kunt door de juiste aanpassingen op het gebied van voeding en van levensstijl, de verstoringen in de werking van het MTHFR-enzym verminderen. Er is bijvoorbeeld wetenschappelijk bewijs dat ontgifting van toxines  (afvalstoffen) in de lever en een lagere hoeveelheid stresshormoon, een positieve invloed hebben op de werking van het MTHFR-gen en daarmee het proces van methylatie. DNA Care helpt u bij het ontwikkelen van een ritme dat uw cortisolconcentratie zo veel mogelijk helpt dalen.

Ook het wel of juist niet eten van bepaalde voedingsstoffen kan effect hebben op het MTHFR-enzym en methylatie. Er zijn stoffen waarvan bekend is dat ze hormonale verstoringen kunnen induceren of beïnvloeden.

Er zijn echter ook voedingsmiddelen die een goede methylatie juist stimuleren! Deze voeding kan ook worden aangevuld met supplementen die het proces van methylatie verder ondersteunen. Dit laatste dient echter onder professionele begeleiding te gebeuren.

Wij adviseren u graag op basis van uw specifieke uitkomsten uit het bloedonderzoek, welke aanpassingen in levensstijl, voeding en supplementen voor u mogelijk een groot verschil in uw gezondheid kunnen maken!Bent u geïnteresseerd geraakt?

Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Maak een afspraak Stel een vraag