De rol van het PEMT-gen bij het ontstaan van leververvetting, pijn, spierzwakte en brainfog

Het PEMT-gen vervult een grote verscheidenheid aan functies in het lichaam. Wanneer dit gen niet optimaal zijn werk kan doen, ontstaan er dan ook veel uiteenlopende gezondheidsklachten en symptomen als gevolg van problemen binnen de biologische processen van het lichaam waar dit specifieke gen voor codeert.

Voor een optimale lichamelijke functie is het zeer belangrijk dat genen goed functioneren. Met uw levensstijl kunt u wel degelijk invloed uitoefenen op uw genen en de werkzaamheid beïnvloeden.

Wat is het PEMT-gen en hoe draagt het bij aan onze gezondheid?

PEMT is een complex gen met een grote variëteit aan functies. Eén van de belangrijkste functies is dat het eiwit waarvoor het PEMT-gen codeert ervoor zorgt dat er fosfatidylcholine wordt aangemaakt, een belangrijk component van onze celmembranen. Fosfatidylcholine zorgt ervoor dat celmembranen soepel en gezond blijven zodat uw cellen optimaal kunnen functioneren.

Ons lichaam bestaat uit zo’n 37,2 biljoen cellen, waarvan er dagelijks zo’n 220 miljard afsterven en vervangen moeten worden. Iedere cel is omgeven door een celmembraan. Het PEMT-gen helpt continu bij het herstellen en regenereren van de grote hoeveelheid aan cellen waaruit het menselijk lichaam is opgebouwd.

Om fosfatidylcholine te kunnen aanmaken heeft het lichaam veel choline nodig. Choline krijgt u binnen via uw voeding, bijvoorbeeld uit dierlijke bronnen zoals vlees, eieren en lever, maar ook uit een aantal plantaardige bronnen, waaronder soja, bonen en broccoli.

Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding is fosfatidylcholine extra belangrijk. Hetzelfde geldt voor kinderen in de groei. Wanneer het lichaam namelijk veel nieuwe cellen dient aan te maken, is daar veel fosfatidylcholine voor nodig.

Daarnaast speelt fosfatidylcholine een belangrijke rol bij het verpakken en transporteren van triglyceriden (vetten) uit de lever en draagt fosfatidylcholine bij aan een geregelde afgifte van gal vanuit de galblaas om zo te zorgen voor een goede spijsvertering. Op die manier wordt een overgroei aan bepaalde bacteriën in de darm tegengegaan. Ten slotte is fosfatidylcholine essentieel voor het goed functioneren van zenuwen, beweging van de spieren en de hersenontwikkeling.

fosfatidylcholine

Een verstoord PEMT-gen: beschadigde celmembranen

Wanneer het PEMT-gen minder goed kan functioneren, verloopt de aanmaak van het corresponderende eiwit niet goed. Men is dan niet meer in staat om voldoende fosfatidylcholine te produceren. Voedingsstoffen kunnen bijvoorbeeld niet meer goed het membraan van de cellen passeren en schadelijke stoffen kunnen daarentegen niet meer voldoende uit de cellen getransporteerd worden. De celmembranen zijn beschadigd, waardoor het DNA en de energiefabriekjes binnenin de cellen, de zogeheten mitochondriën, niet langer beschermd zijn tegen bijvoorbeeld gifstoffen die door het lichaam of de darmflora uitgescheiden worden en chemicaliën waarmee u door de dag heen in aanraking komt. Voor uw gezondheid is het daarom erg belangrijk dat uw PEMT-gen en het daarbij behorende eiwit optimaal functioneren.

Gezondheidsproblemen die aan problematiek met het PEMT-gen gerelateerd zijn:

• Aangeboren afwijkingen
• Borstkanker
• Brainfog
• Depressie
• Galblaasaandoeningen, problemen met de galstroom en galstenen
• Leverbeschadiging
• Leververvetting (soms ook met verhoogde leverwaarden)
• Spierbeschadiging en spierzwakte
• Tekort aan voedingsstoffen in de cellen (voornamelijk doordat voedingsstoffen niet goed meer kunnen worden opgenomen door beschadiging van de celmembranen)
• Verhoogd niveau van triglyceriden in het bloed
• SIBO (bacteriële overgroei in de dunne darm)
• SIFO (overgroei van schimmels in de dunne darm)
• Vermoeidheid
• Zwangerschapsaandoeningen

Waardoor ontstaat een verminderde werking van PEMT?

Uiteenlopende factoren kunnen ten grondslag liggen aan een verminderde werking van het PEMT-gen. Een voorbeeld is onvoldoende choline in uw voeding. Ook als u niet voldoende methylfolaat binnenkrijgt via uw voeding kan dit ervoor zorgen dat het PEMT-gen niet optimaal meer kan werken. Daarnaast kan een verminderde werking van andere genen die betrokken zijn bij het folaatniveau, zoals MTHFR of MTHFD1, ook bijdragen aan een minder goed werkend PEMT-gen. Ten slotte kan een afwijking in het PEMT-gen ook aangeboren zijn, waardoor het een verzwakte werking heeft en verschillende lichamelijke processen minder goed verlopen.

Wat triggert problematiek met het PEMT-gen?

• Een PEMT-gen dat bij de geboorte al niet goed functioneert en niet op oestrogenen reageert
• Een verstoorde methylatiecyclus
• Onvoldoende choline in de voeding
• Onvoldoende methylfolaat in de voeding
• Onvoldoende oestrogenen (als man of na de menopauze als vrouw)
• Onvoldoende SAMe
• Problematiek met het MTHFR-gen

PEMT-gen

PEMT en een vervette lever

Wanneer het PEMT-gen niet goed werkt, is er dus sprake van een te lage productie van fosfatidylcholine. Fosfatidylcholine is nodig om triglyceriden weer uit de lever te verwijderen. Door een te lage spiegel van fosfatidylcholine (en tevens ook door een cholinetekort) stapelen triglyceriden zich op in de lever. Een verstoord PEMT-gen is daarom gerelateerd aan een syndroom dat leververvetting wordt genoemd. De triglyceriden komen dan niet in de circulatie terecht, waardoor ze niet als brandstof voor de mitochondriën en daarmee de productie van energie kunnen worden gebruikt. Dit leidt tot aanhoudende vermoeidheidsklachten.

Fosfatidylcholine is noodzakelijk voor de vorming en gezondheid van celmembranen. Als vetten niet goed verbrand kunnen worden (en dus als energie kunnen dienen) dan worden deze opgeslagen in de cellen, hetgeen zorgt voor oxidatieve stress (verstoring van de biochemische balans). Hierdoor raken de mitochondriën beschadigd en stagneren processen die essentieel zijn voor een goede energieproductie. Er ontstaat een vicieuze cirkel. De sleutel tot herstel ligt in het herstellen van de integriteit (gezondheid en goed functioneren) van de celmembranen.

Wat kunt u zelf doen om een verstoord PEMT-gen te verhelpen?

In dit artikel zijn al een aantal zaken benoemd die essentieel zijn voor een optimale werking van het PEMT-gen. Vanuit een epigenetisch oogpunt is het van groot belang dat u op elk niveau goed voor uw lichamelijke en geestelijke welzijn zorgt. Hieronder vindt u de belangrijkste op een rij:
• Aanpassen en optimaliseren van uw voedingspatroon, denk daarbij aan natuurlijke bronnen van choline en methylfolaat.
• Het verminderen van fysieke, emotionele en chemische stressfactoren.
• In het bijzonder het verminderen van alcoholgebruik.
• Voldoende natuurlijke beweging door de dag heen.

Wij delen graag onze expertise met u in de vorm van maatwerk

Onze praktijk biedt diverse DNA-onderzoeken aan om uw genetische blauwdruk goed in kaart te kunnen brengen. Wanneer wij zien dat u een bepaalde genetische aanleg heeft, zullen we middels aanvullend (bloed)onderzoek nader bekijken in welke mate u daadwerkelijk hinder ondervindt van ongunstige genen. Wij zijn erin gespecialiseerd om u aan de hand hiervan te adviseren hoe u uw genen kunt stimuleren of juist afremmen.

Vervolgens wordt (wanneer u medicatie gebruikt vaak in overleg met arts en apotheker) een gepersonaliseerd plan van aanpak op maat voor u gemaakt om de verstoorde markers te optimaliseren en de expressie van uw genen te optimaliseren. Zo pakken we uw klachten bij de kern aan.

Heeft u vragen over Functional Medicine of de werkwijze van DNA Care?

Of wilt u zelf ervaren wat wij voor u en uw gezondheid kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.Bent u geïnteresseerd geraakt?

Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Maak een afspraak Stel een vraag