Disclaimer

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een digitaal gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder toestemming van de beheerder of eigenaar van de website.

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Roos van der Blom verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door DNA Care worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Roos van der Blom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Roos van der Blom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van DNA Care opgenomen informatie.

Hoewel Roos van der Blom alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Roos van der Blom worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Roos van der Blom uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Roos van der Blom worden onderhouden wordt afgewezen.

Roos van der Blom wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen, welke op basis van deze informatie door de bezoeker van onze website en/of derden wordt genomen.

Roos van der Blom is geen arts. Zij is opgeleid tot Functional Medicine health coach en EFT Expert practitioner. De integrative health coaching sessies zijn in geen enkel geval een vervanging van professionele medische of geestelijke gezondheidszorg. U dient te allen tijde onder behandeling en toezicht van uw arts en/of therapeut te blijven.

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische-) professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medische specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-) diagnose. Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of een andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door van de website gebruik te maken, stemt u in met inhoud en formulering van deze disclaimer.

Bent u geïnteresseerd geraakt?

Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Maak een afspraak Stel een vraag
  • Stel een vraag

    Voor alle vragen kunt u dit formulier gebruiken.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.