Wat is Epigenetica?

Wat kan Epigenetica voor u betekenen?

Epigenetica speelt een belangrijke rol in Functional Medicine. Epigenetica is hot! Zowel binnen de wetenschap als binnen de gezondheidssector. Bij DNA Care zetten wij onze kennis van epigenetica dagelijks in om de gezondheid van onze cliënten te verbeteren. Wij willen u graag meer uitleggen over wat epigenetica is en hoe wij door middel van onze kennis over epigenetica uw gezondheid kunnen ondersteunen.

Even kort: wat is DNA ook alweer?

Ons DNA bestaat uit lange strengen van deeltjes in een zeer specifieke volgorde. Net zoals de volgorde van letters zorgt voor een nieuwsbericht of voor een roman, op diezelfde manier zorgt de volgorde van het DNA voor een handleiding/blauwdruk voor ons lichaam. Wat in een roman hierbij de letters zijn, dat zijn in het DNA nucleotiden. Ons DNA bevat miljarden nucleotiden die gezamenlijk coderen voor ons gehele lichaam. Een bekende term hierbij is het “gen”. Een gen is een groepje nucleotiden dat gezamenlijk voor bijvoorbeeld een bouwsteentje of signaalstof codeert. Wanneer genen worden afgelezen, bouwt ons lichaam met die informatie spieren, botten en organen.

Wanneer u nu kijkt naar de persoon tegenover u in de bus, voor u in de rij of naast u op bank, dan heeft deze persoon 99,9% hetzelfde DNA als dat u heeft. En toch ziet en bent u heel erg verschillend. Het genotype (het totale DNA) komt tussen u en andere mensen sterk overeen, het fenotype (het uiterlijk van een levend wezen) verschilt echter heel sterk.

Epigenetica bestudeert de mechanismen die ervoor zorgen dat hetzelfde DNA tussen verschillende personen, verschillende uitkomsten kan geven. Sterker nog, zelfs binnen dezelfde persoon kan hetzelfde DNA een compleet ander resultaat geven!

Epigenetica: het reguleren van DNA

Iedereen weet dus wel dat het DNA de blauwdruk van ons lichaam is. Al onze spieren, botten en bijvoorbeeld organen zijn opgebouwd zoals deze in ons DNA staan beschreven. Het DNA codeert dus voor ons volledige lichaam en daarmee voor onze gezondheid.

Dat DNA belangrijk is, is dan ook wel duidelijk. Wat heel veel mensen niet weten, is dat ons DNA geen statische (onveranderlijke) handleiding is die bepaald hoe onze cellen moeten worden aangemaakt en functioneren. Nee, stukjes van ons DNA worden voortdurend aangezet en uitgezet en kunnen daardoor een heel ander effect hebben. Juist het aanzetten en uitzetten (beter gezegd het wel aflezen of niet aflezen) van stukjes DNA, dat is de essentie van epigenetica. Epigenetica gaat dus niet over het doen van aanpassingen in de code van het DNA, epigenetica bestudeert het reguleren van het DNA door het wel of niet aflezen van stukjes DNA.

Een voorbeeld van DNA regulering

Dit reguleren kan heel krachtig zijn, wij willen u dit uitleggen met een voorbeeld. Wanneer we het DNA zien als allerlei zinnen die samen een verhaal vormen, dan kunnen we de regulering zien als de leestekens. Deze leestekens kunnen een wereld van verschil maken!

Dit ziet u in de drie onderstaande zinnen:
1.      Ik houd van katten, eten en lezen.
2.      Ik houd van katten eten en lezen.
3.      Ik houd van katteneten en lezen.

Zin 1 vertelt dat iemand van katten houdt, van eten houdt en van lezen houdt. In zin 2 staat niet dat iemand van katten en eten houdt, maar dat iemand houdt van het opeten van katten. Zin 3 zegt dat iemand houdt van het eten van kattenvoer. Een enkele komma of spatie maakt in deze zin een heel groot verschil.

DNA regulering gaat echter nog verder dan dit. Deze regulering kan er ook voor zorgen dat bepaalde stukjes in het DNA wel of niet worden afgelezen. Hierdoor kan een stukje DNA een compleet andere functie krijgen. Ook dit willen we uitleggen met een voorbeeld:
1.      Je mag vanavond bij mij komen eten.
2.     Je mag vanavond niet bij mij komen eten.

Deze twee zinnetjes verschillen slechts één woord, toch is de betekenis geheel anders. Dit is opnieuw een voorbeeld van de kracht van DNA regulering. Stukjes DNA wel of niet af lezen, kan een compleet andere uitkomst geven en daardoor een grote lichamelijke verandering.

Hoe gaat deze regulering in zijn werk?

We hebben hierboven uitgelegd wat DNA regulering inhoudt. In deze passage willen wij verder uitleggen hoe deze regulering daadwerkelijk in uw lichaam plaatsvindt. Wanneer het DNA wordt afgelezen, dan wordt het DNA tijdelijk opengevouwen. Het DNA is in rust opgerold zodat het niet kan beschadigen. Het DNA wordt alleen uitgepakt wanneer het gebruikt gaat worden. Het openvouwen zorgt ervoor dat het DNA vervolgens kan worden afgelezen.

Methylering is een proces dat invloed heeft op het openvouwen van het DNA. Wanneer u terugdenkt aan het voorbeeld van net, dan kan methylering ervoor zorgen dat het stukje DNA dat codeert voor het woordje “niet” dichtgevouwen blijft. Hierdoor kan het woordje “niet” niet worden afgelezen. Dit zorgt voor een andere uitkomst dan wanneer het DNA geheel zou openvouwen en het gehele zinnetje kan worden afgelezen. Dit sterk vereenvoudigde voorbeeld van methylering is een manier waarop ons DNA een andere uitwerking kan hebben, zonder dat het DNA zelf wordt gewijzigd.

Op welke wijze kan Epigenetica mij helpen?

Het aanpassen van de daadwerkelijke code van het DNA blijkt extreem lastig te zijn. Dit wordt geprobeerd bij genetische manipulatie en is niet voor niets met controverse omgeven. De wetenschap en de gezondheidssector zijn dan ook al jaren op zoek naar manieren om ons DNA aan te passen. Dit zou in theorie allerlei ziekten kunnen genezen. Helaas blijkt het in de praktijk heel erg moeilijk te zijn om ons DNA zomaar aan te passen. Ons lichaam heeft allerlei systemen die ons DNA beschermen. Dit maakt het van buitenaf aanbrengen van aanpassingen in dat DNA complex. De verdedigingssystemen van ons lichaam, werken dit op allerlei manieren tegen.

In plaats van tegen de systemen van ons lichaam te vechten, richten steeds meer wetenschappers zich daarom op het samenwerken met deze systemen. Dit is één van de speerpunten van zorg door DNA Care. Wij bieden deze zorg op basis van Functional Medicine, waarbij we onze expertise inzetten om de expressie van genen op positieve wijze te beïnvloeden. Wij proberen dus geen wijzigingen in het DNA aan te brengen en bieden ook geen chemicaliën (medicatie) aan. Wij proberen wel het lichaam in de optimale omstandigheid te brengen voor een optimale gezondheid.

Hiermee kan spectaculaire gezondheidswinst worden geboekt!

“Your DNA is a list of potentials awaiting instructions from you” Dr. Joe Dispenza

Bent u geïnteresseerd geraakt?

Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Maak een afspraak Stel een vraag
  • Stel een vraag

    Voor alle vragen kunt u dit formulier gebruiken.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.