Dnacare 03 2x

Functional Medicine

Wanneer je ziek bent of bepaalde klachten hebt, zijn de meeste behandelingen in het traditionele zorgsysteem erop gericht om slechts de symptomen van de klachten of de ziekte te behandelen. Er wordt weinig onderzoek gedaan naar de oorsprong van je klachten en het lichaam wordt gezien als een verzameling van onafhankelijke organen en systemen die apart behandeld moeten worden. Functional Medicine gaat uit van het tegenovergestelde. Bij deze behandelwijze wordt juist gekeken naar de onderliggende oorzaken van symptomen, klachten en ziektes. Jouw lichaam als integraal geheel staat dan ook centraal tijdens de behandeling.

Is Functional Medicine iets voor jou? 
De methode kan goed helpen bij de volgende aandoeningen: 
• hormonale klachten 
• schildklieraandoeningen 
• vruchtbaarheidsproblemen 
• PCOS
• insulineresistentie 
• gewichtsproblemen 
• vermoeidheid 
• spanningsklachten 
• hoofdpijn en migraine 
• whiplash 
• chronische pijnklachten 
• auto-immuunaandoeningen 
• fibromyalgie 
• laaggradige ontstekingen 
• ontgifting van zware metalen 

Wat is Functional Medicine? 
Functional Medicine verschuift de focus van de ziekte, en de directe behandeling daarvan, naar de jou in het geheel. Dat betekent dat jouw hele lichaam onder de loep komt te liggen, wat de aard van je klacht ook is. Alles van je eetpatroon tot je slaapgewoontes en de gezondheid van je organen wordt uitgebreid onderzocht. Daarnaast worden genetische, omgevings- en leeftstijlfactoren met elkaar vergeleken. Hieruit kunnen onverwachte verbanden ontstaan die je gezondheid op de lange termijn beïnvloeden, maar die elders buiten beschouwing zijn gebleven. Chronische ziektes vinden namelijk vaak de oorsprong in een combinatie van deze factoren. DNA Care kan door middel van de principes van Functional Medicine een uniek en individueel beeld van jouw gezondheid en vitaliteit opmaken. 

Behandeling van chronische ziekten 
De Amerikaanse arts Mark Hyman doet ontzettend veel onderzoek naar Functional Medicine. Hij stelt dat er een groot gat zit tussen de manier waarop artsen werken en de kennis die inmiddels via onderzoek is verkregen. Traditionele zorg en de behandelwijze van artsen is voornamelijk gefocust op directe behandeling van kortdurende ziektes. Er wordt een diagnose gesteld en de behandeling gaat van start. Hierbij wordt medicatie voorgeschreven of een operatie uitgevoerd. Deze behandelwijze is vaak niet afdoende voor het behandelen van een chronische ziekte, omdat de oorzaak hiermee niet wordt verholpen. En dat terwijl er een sterke stijging te zien is van mensen met chronische ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, mentale problemen en auto- immuunziekte. Een andere, bredere aanpak is dus vereist! 

Epigenetica 
Bij Functional Medicine speelt epigenetica een belangrijke rol. Dit is een wetenschappelijk vakgebied waarin onderzoekers zich bezighouden met de mogelijkheden om de manier waarop genen zich uitdrukken te beïnvloeden. Dat klinkt wat ingewikkeld, maar het betekent eigenlijk dat gunstige genen kunnen worden aangezet en minder gunstige genen kunnen worden uitgeschakeld. Dit houdt in dat je je gezondheid en je kwaliteit van leven voor een groot gedeelte zelf kunt beïnvloeden. 

Verbeter je gezondheid en welzijn 
DNA Care doet al 14 jaar non-stop onderzoek naar Functional Medicine. Je kunt daarom zorg en inzichten van hoog niveau verwachten. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we je kunnen leren hoe je je genen positief kunt beïnvloeden en optimaliseren. Ook leren we je effectieve technieken om de conditie en werking van je brein te verbeteren. Daarmee verbeter je namelijk ook de wijze waarop jouw brein je lichaam aanstuurt. Je opvattingen en gewoonten beïnvloeden de manier waarop je genen zich uitdrukken en daarmee je gezondheid én welzijn. 

Benieuwd wat DNA Care voor jou kan betekenen? 
Heb je vragen over Functional Medicine en epigenetica of ben je benieuwd wat DNA Care voor jou kan betekenen? Neem dan gerust eens contact op.

Bedankt voor uw aanvraag!
U hoort spoedig van ons.

Ik plan graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek met je in

Naam:
Email:
Tel nr:
Vraag: