Allergische reacties en histamineproblematiek: maak kennis met het DAO-gen

De cliënten in onze praktijk bij wie wij een DAO-afwijking aantonen, komen bijna allemaal binnen na een langdurig voortraject. Klachten die hierbij nagenoeg altijd terugkomen zijn:

• Astma, benauwdheid
• Buikpijn
• Darmkrampen
• Duizeligheid
• Dunne ontlasting, regelmatig diarree
• Gevoelens van gejaagdheid en onrust
• Hartkloppingen
• Hoofdpijn en/of migraine
• Jeukende huid
• Misselijkheid en/of braken
• Slapeloosheid
• Stemmingswisselingen
• Verstopte neus of juist een loopneus
• Veel niezen
• Warmte en roodheid (met name in het gezicht)
• Weinig energie

Het probleem is een overgevoeligheid voor histamine, een stof die de immuunrespons en darmfunctie beïnvloedt. Histamine is ook een neurotransmitter die van invloed is op onze emoties en gedachten. Histamine vervult daarnaast ook andere functies, zoals het helpen bij de spijsvertering, wondgenezing en het ondersteunen van de prikkeloverdracht in de hersenen. Het is dus een belangrijke stof, maar er ontstaan problemen wanneer u er teveel aan wordt blootgesteld, of wanneer u een reactie ontwikkelt op normale hoeveelheden.

Histamine-intolerantie

Histamine is een signaalstof die in ons lichaam wordt gebruikt om processen te reguleren. Denk hierbij aan het stimuleren van ons immuunsysteem. Meer histamine betekent grofweg een actiever immuunsysteem, waarbij het lichaam heftiger zal reageren op lichaamsvreemde stoffen.

We spreken van een intolerantie wanneer de histaminewaarden in het bloed te hoog zijn. Wanneer u een intolerantie hebt, kunt u de symptomen onder controle krijgen door tijdelijk histaminerijke voeding te vermijden. Daarnaast is het van belang de onderliggende oorzaak van de intolerantie op te lossen. Wanneer er een vermoeden bestaat voor histamineproblematiek, is het mogelijk om bloed te laten testen op antilichamen voor de reacties op specifieke voedingsmiddelen en DAO-enzymen.

Omdat histamine één van de belangrijkste chemicaliën is die betrokken is bij allergische reacties, lijken de symptomen van histamine-intolerantie sterk op een allergie. Toch classificeren we de intolerantie niet als zodanig.

Wat veroorzaakt een toename van histamine in het lichaam?

• Aandoeningen aan het maagdarmstelsel zoals de ziekte van Crohn
• Allergieën
• Bacteriële overgroei of onevenwichtige darmflora
• Bepaalde voedingsmiddelen
• Coeliakie
• Langdurig gebruik van NSAID’s of antihistaminica
• Maagbloeding
• Mastocytose: een aandoening die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van te veel mestcellen (cellen die zijn betrokken bij het afweersysteem)
• Ontstekingsreacties

DNA Care histamine

Wat is het DAO-gen?

Het DAO-gen produceert het DAO-enzym, dat in de meeste organen voorkomt, maar vooral in de dunne darm, dikke darm, nieren, prostaat en placenta (in geval van zwangerschap). Het DAO-enzym is verantwoordelijk voor de verwerking van histamine. De histaminevoorraad bevindt zich zowel in de cellen (intracellulair) als buiten de cellen. Het DAO-gen is erop gericht de histamine op te ruimen die zich buiten de cellen bevindt en dan met name in de darmen.

Een simpele vergelijking: wanneer u nieuwe kleding koopt, dan zult u ook oude kleding moeten wegdoen, anders raakt uw kast overvol. Dit is precies wat er gebeurt bij een minder goed funbctionerend DAO-gen in het geval van histamine. Er komt wel histamine bij (nieuwe kleding) maar er wordt niet of onvoldoende afgebroken (geen kleding weggedaan). Het gevolg is een overvolle kast.

Wat zijn tekenen van problematiek met het DAO-gen?

• Allergische reacties
• Voedselovergevoeligheden
• Lekkende darm syndroom (Engels: Leaky Gut Syndrome)
• Migraine
• Misselijkheid
• Reisziekte (wagenziekte) en zeeziekte
• SIBO (bacteriële overgroei in de dunne darm)
• SIFO (overgroei van schimmels in de dunne darm)
• Verteringsproblemen (indigestie)
• Zwangershapsproblemen

Ook deze klachten worden veroorzaak door teveel histamine. Deze biologische mechanismes zijn complex, daardoor kiezen we ervoor om deze niet helemaal uit te werken, maar enkel het voor u mogelijk herkenbare gevolg te noemen.

Histamine

Zoals we hebben gezien in eerdere artikelen veroorzaken ongunstige SNP’s van bepaalde genen of minder goed functionerende genen in verband worden gebracht met uiteenlopende gezondheidsproblemen. Een belangrijke term hierin is epigenetica. Onze genen communiceren namelijk continu met hun omgeving, zowel binnen ons lichaam als het reageren op impulsen van buitenaf. Ons voedingspatroon en onze levensstijl kunnen het gaspedaal van deze genen als het ware meer of minder indrukken, hetgeen leidt tot een andere activiteit en expressie. Onze genen kunnen hierdoor soms minder goed functioneren. Het goede nieuws is dat dit proces in veel gevallen reversibel (omkeerbaar) is.

Gezondheidsproblemen die door wetenschappers met een minder goed functionerend DAO-gen in verband gebracht worden:

• Aandoeningen die aan een prikkelbare darm zijn gerelateerd, waaronder colonadenomen)
• Anafylaxie (levensbedreigende type I allergische reactie)
• Aritmie
• Astma/inspanningsastma
• Brandend maagzuur
• Conjunctivitis (bindvliesontsteking van het oog)
• Colitis ulcerosa
• De ziekte van Crohn
• De ziekte van Parkinson
• Draaiduizeligheid
• Eczeem
• Misselijkheid
• Pijn in de gewrichten
• Prikkelbaarheid
• Psoriaris
• Slapeloosheid
• Zwangerschapsgerelateerde klachten en complicaties
• Zweren in de twaalfvingerige darm

Welke factoren dragen bij aan het steeds minder goed functioneren van het DAO-gen?

• Bepaalde medicatie, waaronder antibiotica, MAO-remmers, maagzuurremmers en metformine
• Chemotherapie
• Een eiwitrijk voedingspatroon
• Een verzurend voedingspatroon
• Een verstoord evenwicht van de darmflora
• Emotionele stress
• Gluten
• Hoge mentale druk/chronisch overvraagd worden
• Histaminerijke voedingsmiddelen
• SIBO: bacteriële overgroei in de dunne darm
• Voedselovergevoeligheden
• Ziekte of infectie in de darmen

DNA Care

Professionele hulp en begeleiding bij problematiek met het DAO-gen

Bij DNA Care hebben we veel expertise en ervaring met DNA-onderzoek en geavanceerde diagnostiek en het ontwikkelen wij altijd een behandelplan op maat vanuit het perspectief van Functional Medicine. Functional Medicine is een holistische benadering van gezondheidsklachten met een brede, wetenschappelijke basis.

Allereerst is het zaak uw gezondheidsklachten en genetische blauwdruk, evenals eventuele verstoorde markers die we middels bloedonderzoek kunnen laten bepalen zorgvuldig in kaart te brengen. Vervolgens ontvangt u van ons een gepersonaliseerd voedingsplan en suppletie-adviezen op maat. Wanneer u medicatie gebruikt overleggen wij met arts en apotheker, om zo een optimale en veilige benadering te kunnen bieden en eventuele interacties met medicatie volledig uit te sluiten.

Vervolgens begeleiden we u door vier fasen van herstel heen. De informatie die we op basis van DNA- en bloedonderzoek verkrijgen vertalen wij naar heldere en makkelijk toepasbare adviezen op maat. Juist bij DAO-problematiek zullen voedingsadviezen en leefstijladviezen, alsmede het gebruik van specifieke supplementen, waaronder pre- en probiotica op basis van genetisch darmflora-onderzoek, een belangrijke rol spelen in het herstel.

Heeft u vragen of zou u meer willen weten over de onderzoeksmogelijkheden?

Neem gerust contact met ons op.Bent u geïnteresseerd geraakt?

Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Maak een afspraak Stel een vraag