Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluit DNA Care iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een digitaal gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder toestemming van de beheerder of eigenaar van de website. Wijzigingen op deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Verwijzingen naar websites die niet door DNA Care worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel DNA Care uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door DNA Care worden onderhouden wordt afgewezen.

Roos van der Blom, eigenaar van DNA Care, is geen arts. Zij is opgeleid tot Functional Medicine practitioner en EFT Expert practitioner. De integrative health coaching sessies zijn in geen enkel geval een vervanging van professionele medische of geestelijke gezondheidszorg. U dient te allen tijde onder behandeling en toezicht van uw arts en/of therapeut te blijven. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische-) professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medische specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door van de website gebruik te maken, stemt u in met inhoud en formulering van deze disclaimer.

Bent u geïnteresseerd geraakt?

Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Maak een afspraak Stel een vraag
  • Stel een vraag

    Voor alle vragen kunt u dit formulier gebruiken.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.