7bd99132 11a7 441f 8619 44b543551a75

Veelgestelde vragen

Wat is Epigenetica? 
Epigenetica is het wetenschappelijke vakgebied waarin men zich bezighoudt met de mogelijkheden om de expressie van je genen te beïnvloeden, waardoor gunstige genen als het ware aangezet en ongunstige genen uitgezet kunnen worden.

Dit betekent dat je je gezondheid en de mate van welzijn die je in het dagelijks leven ervaart zelf in grote mate kunt beïnvloeden. Bij DNA Care leren we je hoe je de factoren die van invloed zijn op de expressie van je genen kunt optimaliseren.

Wist je bijvoorbeeld dat je vele duizenden stofjes aanmaakt bij iedere gedachte die je hebt die rechtstreeks je gezondheid beïnvloeden? De grootste apotheek bevindt zich dus in je hoofd.

Bij DNA Care leren we je daarom tevens effectieve technieken om de fysiologie van je brein te verbeteren en daarmee de wijze hoe jouw brein je lichaam aanstuurt te verbeteren.
Jouw percepties en gewoonten beïnvloeden de expressie van je genen.

Wat is Functional Medicine? 
Functional Medicine kijkt naar de onderliggende oorzaken die een rol spelen bij het ontstaan van ziekte. Bij de behandeling van klachten wordt het lichaam niet als een verzameling van onafhankelijke organen en systemen beschouwd, maar als een integraal geheel.

Deze holistische aanpak heeft een degelijk wetenschappelijk onderbouwd fundament.
Juist bij chronische ziekten, waaronder hormonale klachten, diabetes en auto-immuunziekten, kan Functional Medicine vaak uitkomst bieden.

Wat is Klassieke Homeopathie?
Bij klassieke homeopathie wordt gekeken naar een samenhang van klachten en symptomen. Iedere behandeling is op de patiënt individueel afgestemd. Tijdens een consult wordt deze samenhang in kaart gebracht.

De homeopathische geneeskunst spreekt het herstelvermogen van het lichaam aan. Op die manier kan de oorzaak van ziekte en klachten worden aangepakt en wordt langdurige genezing bevorderd.

Deze manier van werken is gebaseerd op de ideeën van de grondlegger van de klassieke homeopathie, Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Hahnemann ontdekte dat alleen een klacht behandelen niet genoeg is. Om de problemen daadwerkelijk op te lossen moet op een dieper niveau naar de patiënt worden gekeken. Volgens de klassieke homeopathie zijn er namelijk verschillende factoren die invloed hebben op het ontstaan van klachten. En omdat ieder mens uniek is verschillen deze factoren ook per patiënt.

Een homeopathisch geneesmiddel stimuleert het natuurlijk herstelvermogen van de mens. Om vergiftigingsverschijnselen te voorkomen worden homeopathische middelen niet in hun oorspronkelijke vorm toegediend. Na oplossing, verdunning en schudden blijft de kwaliteit van de stof behouden en werkt krachtiger op een meer verfijnd niveau door, nauw aansluitend bij het natuurlijk herstelvermogen van de mens.

Bij klassieke homeopathie schrijft de homeopaat een geneesmiddel voor dat niet alleen gekozen is op uw klacht of ziekte, maar dat ook passend is bij u als persoon. Het verschil met 'klinische homeopathie' is dat hier geneesmiddelen vooral worden voorgeschreven op basis van alleen de klachten.

Wat is EFT?
EFT staat voor Emotional Freedom Techniques, een methode om stress en negatieve emoties snel en doelgericht te neutraliseren. Het combineert acupressuur met psychologie: door zachtjes op specifieke acupunctuurpunten op de handen, het gezicht en het bovenlichaam te kloppen, terwijl je je aandacht richt op de zogeheten target (de ongewenste emotie die aan de moeilijke of zelfs traumatische herinnering verbonden is) en deze te benoemen, kunnen we deze emotie en/of stressreactie in korte tijd neutraliseren.

Wetenschappelijk onderzoek met EEG-hersenscans heeft aangetoond dat de toepassing van EFT een direct effect op het brein heeft. Het kalmeert de gebieden in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor de zogeheten vecht- of vluchtreactie, een aangeboren overlevingsmechanisme. Dit overlevingsmechanisme treedt in werking bij acuut dreigend gevaar, maar het kan ook geactiveerd worden door gedachten over het verleden of de toekomst, die stressgevoelens oproepen.

Wanneer wij langdurig onder stress staan, beïnvloedt dit vele processen in ons lichaam en op den duur kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor onze gezondheid en ons welzijn.

Onlangs heeft nieuw onderzoek* binnen het vakgebied van de epigenetica uitgewezen dat de toepassing van EFT ook een direct positief effect heeft op de expressie van diverse genen die onze gezondheid beïnvloeden.

* Maharaj, M. E. (2016)

Bedankt voor uw aanvraag!
U hoort spoedig van ons.

Ik plan graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek met je in

Naam:
Email:
Tel nr:
Vraag: