Veelgestelde vragen

Worden de consulten bij DNA Care vergoed door de zorgverzekering?

Functional Medicine wordt tot op heden (nog) niet vergoed vanuit de zorgverzekering. De kosten zijn mogelijk wel fiscaal aftrekbaar.

Kan ik zonder verwijzing bij DNA Care terecht?

Jazeker. Het is echter belangrijk dat u de gezondheidsklachten reeds heeft laten beoordelen door een arts en/of specialist. De (huis)arts neemt binnen uw zorg altijd de primaire plaats in. Onze werkwijze is complementair aan de reguliere zorg en dient nooit ter vervanging van medische evaluatie, diagnose en behandeling.

Hoe ziet een traject bij DNA Care er uit?

Wij bieden een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan van 10 minuten, waarbij we kijken of onze expertise en werkwijze goed aansluiten op uw hulpvraag en wat u zoekt. Vervolgens kan er een eerste consult (uitgebreide intake) worden ingepland. Indien u dat wenst is het mogelijk hierna aanvullend(e) onderzoek(en) aan te vragen. Op basis van de verkregen informatie en onderzoeksresultaten wordt een volledig gepersonaliseerd therapeutisch plan van aanpak voor u opgesteld. Tijdens deze begeleiding doorlopen we stapsgewijs vijf fasen.

Met welke kostenposten krijg ik mogelijk te maken?

• Consulten bij DNA Care
• Onderzoeken (deze voldoet u rechtsreeks aan het laboratorium)
• Kosten voor analyse- en uitwerkingstijd van uitgebreide onderzoeken (zie tarieven)
• Suppletie op basis van de testresultaten

Welke onderzoeken kunnen via DNA Care worden aangevraagd?

• DNA-onderzoeken (waaronder Farmacogenetisch Paspoort)
• Bloedonderzoeken, inclusief uitgebreid intracellulair bloedonderzoek.
• Darmmicrobioom (darmflora) onderzoek (Genova GI-Map – zeer uitgebreid).
• Organische zurentest oftewel OAT (Genova Organix Comprehensive onderzoek – zeer uitgebreid).
• Zeer uitgebreid hormonaal onderzoek (Genova’s DUTCH-test).

Wij vertalen deze kennis naar heldere en makkelijk toepasbare adviezen op het gebied van voeding, levensstijl, het gebruik van supplementen en fytotherapie (kruidengeneeskunde), ontgifting van toxines en het verminderen en oplossen van (chronische) stressklachten (middels bewezen effectieve technieken).

Op hoeveel consulten moet ik ongeveer rekenen?

Afhankelijk van de aard, ernst en duur van de klachten heeft iemand baat bij meer of minder consulten. Gemiddeld zien wij mensen na de intake vijf keer terug. Mensen met chronische en complexe aandoeningen hebben doorgaans baat bij een langere begeleiding. Op basis van de intake en de onderzoeksresultaten is het mogelijk een inschatting te maken van wat bij deze unieke casus in de lijn der verwachting ligt.

Wij kunnen nooit garantie bieden op mogelijk te behalen resultaten

Herstel hangt doorgaans van diverse factoren af. Wij nemen cliënten uitsluitend aan wanneer wij verwachten een verschil voor deze persoon te kunnen maken. Hoewel jarenlange praktijkervaring ons leert dat cliënten doorgaans veel baat hebben bij de consulten, kan om ethische redenen nooit een belofte wat betreft resultaten of uitkomst gedaan worden. De mate van het opvolgen van de adviezen, alsmede de mate waarin het mogelijk is fysieke, emotionele en chemische stressfactoren gelijktijdig te reduceren, spelen een grote rol in de potentieel te behalen resultaten.

Kan ik suppletie veilig combineren met mijn medicatie?

Regelmatig treedt interactie op tussen bepaalde voedingssupplementen, fytotherapie (kruiden) en medicatie. Wij staan voor hoogwaardige en veilige zorg. Tijdens het gehele traject werken wij dan ook samen met een apotheker om interactie met medicatie die u mogelijk gebruikt uit te sluiten en zo een veilige setting voor u te creëren.

Beleid in geval van ziekte of overmacht aan de kant van DNA Care

In geval van overmacht of ziekte aan onze kant, kunnen wij u vrijblijvend verwijzen naar een deskundige collega. In dat geval dragen wij zorg voor een goede overdracht van uw casus na ontvangst van uw schriftelijke machtiging daartoe.

Reden voor beëindiging begeleiding vanuit DNA Care

• Indien uw hulpvraag gaandeweg het traject verandert en niet langer binnen onze bevoegdheid en expertise valt, dan zal het traject worden beëindigd.
• Wij werken met ieder mens op basis van wederzijds respect en een goede behandelrelatie. Indien daar onvoldoende basis voor blijkt te zijn, behouden wij ons het recht voor het traject voortijdig te beëindigen.

Wat zijn mogelijke contra-indicaties voor een traject bij DNA Care?

• Het gebruik van bepaalde medicatie die een gevaarlijke interactie zou kunnen geven met suppletie of fytotherapie, waardoor wij onvoldoende verschil voor u zouden kunnen maken op langere termijn. Dit overleggen wij vooraf met arts en/of apotheker.
• Wanneer veranderingen doorvoeren in voedingspatroon en levensstijl als zeer stressvol ervaren worden en/of niet mogelijk zijn.
• Enkele specifieke ziekten en aandoeningen (dit zal voorafgaand aan de intake besproken worden, zodat u niet onnodig kosten maakt).
• Ernstige psychische en/of psychiatrische problematiek.

Disclaimer: Consulten bij DNA Care dienen nooit ter vervanging van medische evaluaties, diagnose of behandelingen door uw arts. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Bent u geïnteresseerd geraakt?

Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Maak een afspraak Stel een vraag
  • Stel een vraag

    Voor alle vragen kunt u dit formulier gebruiken.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.